Πολιτική αλλαγών

Επιστροφές προϊόντων μπορούν να πραγματοποιηθούν το πολύ 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου.

Επιστροφές ελαττωματικών εμπορευμάτων πραγματοποιούνται σε χρέωση της εταιρίας μας αφού προηγηθεί επικοινωνία με το εμπορικό τμήμα. Μετά την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος και την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου, αυτό αντικαθίσταται και αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς καμία δική του χρέωση.

Επιστροφές που αφορούν σε αλλαγές προϊόντων πραγματοποιούνται αφού προηγηθεί ενημέρωση του εμπορικού τμήματος. Το προϊόν επιστρέφεται στην εταιρία με έξοδα του πελάτη και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αντικαθίσταται και αποστέλλεται εκ νέου σε αυτόν με χρέωση 5€.

Προϋποθέσεις αλλαγών

  • Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται μαζί με τη συσκευασία τους στην κατάσταση που αγοράστηκαν.
  • Επιστροφές σε κάλτσες και καλσόν, οι συσκευασίες των οποίων έχουν ανοιχτεί δεν γίνονται δεκτές.
  • Επιστροφές σε κάλτσες και καλσόν, που έχουν δοκιμαστεί δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Επιστροφές custom socks/ φτιάξε το δικό σου σχέδιο δεν πραγματοποιούνται

 

Σημειώσεις:

  1. Σε περίπτωση που δεν τηρείται κάποιος από τους προαναφερθέντες όρους το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη ο οποίος και επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.
  2. Τα προϊόντα προς αντικατάσταση θα πρέπει να έχουν ίση ή μεγαλύτερη αξία από αυτή των επιστρεφομένων.

Este é um aviso de cookie padrão que você pode facilmente adaptar ou desativar conforme desejar no administrador. Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site.